Retirada dels xiprers i substitució de les tanques laterals