Amb la nova campanya, Ser soci suma, volem premiar la teva fidelitat i compromís amb el club. Aquesta nova campanya de promoció va adreçada a la captació de nous socis i sòcies tot premiant als actuals! 

La campanya consisteix en què, tot Soci/a que porti un amic, familiar o conegut a fer-se Soci/a, quedarà exempt de l’abonament de la quota de dos mesos.

Si aquesta persona porta no només un, sinó més d’un nou soci, amic o familiar, l´exempció serà de dos mesos de quota per cada Soci/a aportat.

Cal destacar que l’entrada al Club per part de les noves altes serà en unes condicions beneficioses i favorables per a les dues parts implicades. El Soci s’estalviarà 2 quotes i el nou Soci s’estalviarà 1 quota.

Perquè ara més que mai volem premiar la teva complicitat amb el Club.

Vàlida des de l’1 de juny 2018 fins al  30 de setembre 2018.

Més informació a marketing@laieta.cato a l’Oficina d’Atenció al Soci.

inline_143_http://laieta.modula.tv/wp-content/uploads/2018/06/ser_soci_suma_laie1-214x300.jpg